Willie Oort

Lijst 4 – nr.2:

 

Willie Oort

Silvolde

Samen sterker en socialer.

"Teveel mensen kunnen geen betaalbare woning vinden. Wij willen passende en betaalbare woningen"

– Willie Oort – Löwenthal

WIE BEN JE:

 

Getrouwd met Kick, ik ben eigenzinnig, sociaal en heb het hart op de juiste plaats.

WORDT ENTHOUSIAST VAN:

 

Oude IJsselstreek! Met zijn unieke landschap, bruisende dorpen, waar goed onderwijs wordt gegeven en waar we naar elkaar omkijken.

in de politiek:

 

Idealen om willen zetten in daden. Verantwoordelijkheid te willen nemen voor wat er in je gemeente gebeurd. Niet langs de zijkant staan maar actief werken aan een betere, socialere en gelukkige gemeente.

GROOTSTE DRIJFVEER:

 

Ik ben overtuigd van een maakbare samenleving.

GROOTSTE ERGERNIS:

 

Onredelijke ongenuanceerde mensen.

morgen regelen:

 

Armoede de wereld uit!

Klimaat, gezondheid en duurzaamheid
Kansen pakken!
Als raadslid en wethouder in de oude gemeente Wisch ben ik gepokt en gemazeld in de politiek. Voor de komende periode wil ik mijn ervaring en deskundigheid na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart opnieuw met veel plezier inzetten.

Maar dan wel samen met jou, jij weet als bewoner van een straat of wijk veel beter wat er moet gebeuren. Dat zijn volgens mij ook de beste ideeën. Een gemeenteraad kan niet zonder de inbreng van haar inwoners. Bovendien hebben wij veel inwoners die barsten van creativiteit en deskundigheid. De komende periode doen we het samen!

Kansen pakken! De gemeente krijgt meer mogelijkheden om te sturen op de omvang en samenstelling van bijvoorbeeld de Woningbouw.  Samen met de PvdA  wil ik die kansen pakken. Energiezuinige woningen maar ook betaalbare woningen; voor jongeren, zodat ze niet naar een andere gemeente hoeven te verhuizen, voor ouderen zodat ze zo lang mogelijk in een passende en comfortabele woning kunnen wonen.

Wij willen niet alleen over armoede praten in onze gemeente, maar het ook beter regelen. Armoede onder kinderen nog beter aangepakt worden. Het geld dat daarvoor beschikbaar is mag niet op de plank blijven liggen. Kinderen zelf krijgen de gelegenheid om aan te geven wat ze belangrijk en nodig vinden.  Armoede geeft stress en zorgen. De fractie van de PvdA wil onderzoeken of  problematische schulden kunnen worden opgekocht en we willen experimenteren met een basisinkomen.

De PvdA is van eerlijk delen, van goed onderwijs en werk voor iedereen maar wij zijn ook zuinig op onze aarde. Klimaat, gezondheid en duurzaamheid daar zullen in de komende periode, ook in onze gemeente, grote stappen gezet moeten worden. Als we steviger inzetten op solarparken, en windenergie kunnen we ruim voor 2030 energieneutraal zijn. Help je mee om deze belangrijke stappen te zetten!

Hebben we alles op orde in onze gemeente? Veel gaat goed maar wij vinden dat het beter kan! Zo is de, soms jarenlange, leegstand van panden in onze dorpen en stad een doorn in het oog. Leegstaande panden hebben een negatieve invloed op de omgeving, verpaupering ligt op de loer. Daar willen we wat aan doen en samen met de eigenaren oplossingen bedenken. Doe je mee?!

"Ik wil samen met jou, me sterk maken voor een mooie en duurzame gemeente Oude IJsselstreek"

– Willie Oort – Löwenthal
Daar vind je toch iets van!
De gemeenteraad is het hart van onze democratie. Daar worden belangrijke besluiten genomen. Over jouw straat en over jouw wijk, maar ook over jouw portemonnee.