Wethouders vliegen elkaar in de haren om Laborijn

Aan: College van B&W in de gemeente Oude IJsselstreek, Doetinchem en Aalten. Van: PvdA-fractie gemeente Oude IJsselstreek

Betreft: Bestuurlijk gedrag inzake Laborijn
Verzoek: Professionele en representatieve grondhouding

Geachte leden van het college van burgemeester en wethouders,

Op 8 mei 2020 jongstleden kopte ‘De Gelderlander’: “Wethouders vliegen elkaar in de haren om sociale dienst: ‘Beschamend om discussie over hun rug te voeren’”.

Dergelijke koppen in ‘chocoladeletters’ doen het normaal gesproken goed in komkommertijd. In deze bijzondere, ingrijpende en hectische tijden van de corona-crisis zijn ze echter ongewenst en vooral ongepast. Nog los van onze eigen opvattingen over het besluit tot ontvlechting van Laborijn, hebben we met plaatsvervangende schaamte en gekrulde tenen kennisgenomen van het betreffende artikel en vooral het bestuurlijk gedrag dat er kennelijk aan ten grondslag ligt.

Bestuurders moeten naar onze mening te allen tijde het goede voorbeeld geven of dit in ieder geval proberen en zich nimmer laten leiden door emoties. Net als iedereen heeft ook de PvdA-fractie grote affiniteit met de sociale werkvoorziening en willen we voor de doelgroep, gegeven de omstandigheden, het beste. Om dat op een waardige manier te realiseren zijn respect voor elkaar, de doelgroep en een professionele dialoog voorwaarden. Helaas moeten we constateren dat de (manier waarop) de uitreding eind vorig jaar tot stand kwam, een professionele opstelling kennelijk in de weg zit. De bestuurlijke verhoudingen in de Achterhoek staan klaarblijkelijk nog steeds op scherp en hebben, met een beetje pech, ook een uitstraling naar andere dossiers en samenwerkingsverbanden. We hebben elkaar in de Achterhoek echter nog vaker en langer nodig dan vandaag. Alleen redden we het niet. Samen komen we verder. Straatvechten past daarbij niet!

De Achterhoekse burgemeesters geven, wat ons betreft, wel een goed voorbeeld met hun brief aan de minister inzake de ziekenhuiszorg. Eveneens een lastig en ingewikkeld dossier, maar waar je als bestuurder aan de buitenwereld laat zien dat je een dossier zeer serieus neemt en daar met respect voor alles en iedereen een goede oplossing wilt bereiken. Een dergelijke attitude en insteek hadden we ook graag gezien in het ‘dossier Laborijn’. Op basis van de Algemeen Bestuursvergadering van Laborijn en de berichtgeving daarover blijkt de praktijk een andere en kennelijk weerbarstiger.

De PvdA-fractie in de Oude IJsselstreek vraagt u dan ook de komende periode op een andere, respectvolle en meer professionele manier het ‘dossier Laborijn’ af te ronden. Mocht dat niet mogelijk zijn, vragen we de betrokken bestuurders afstand te nemen van dit dossier en zonodig een derde, professioneel, onafhankelijk en onbevangen partij of intermediair de zaak tot een goed, gedragen einde te laten brengen.

Dit voorstel doen we allereerst vanwege de zorg om de doelgroep SW en de vele miljoenen gemeenschapsgeld die het (gaat) kost(en) en op het spel staan. Dit voorstel is echter vooral ook ingegeven door de zorg die we hebben over de huidige en toekomstige bestuurlijke samenwerkingsrelaties in de Achterhoek.

Met vriendelijke groeten,
Namens de PvdA-fractie Oude IJsselstreek

Ton Menke
[fractievoorzitter PvdA Oude IJsselstreek]