Vragen aan het College over seksueel geweld

Sylvia van Londen, Rooie Vrouw en fractie-assistent PvdA, heeft de onderstaande vragen gesteld aan het College, wethouder Overduin.

Meer dan de helft van leerlingen zegt dat bij hun op school weleens filmpjes of foto’s in omloop zijn geweest waarop een medeleerling naakt te zien is. 48 % van de meisjes en 17 % van de jongens hebben voor hun achttiende verjaardag een strafbare vorm van fysiek seksueel geweld meegemaakt (onderzoek Nationaal Rapporteur).

Hoe zit het in onze gemeente? Heeft het college in het overleg met het onderwijsveld, de politie, professionele hulpverlening aandacht voor deze specifieke vorm van geweld?

Vragen college seksueel geweld
Vragen college seksueel geweld