Reactie op aanstelling ex-wethouder bij STOER

De Rooie Vrouwen hebben een brief gestuurd naar b & w en de gemeenteraad waarin ze een reactie geven over de aanstelling van ex-wethouder van de Wardt bij STOER. Onderstaand de brief.

Aan het College van B en W en de Gemeenteraad;

Naar aanleiding van artikelen in de Gelderlander en Regio8 vernamen wij dat ex-wethouder van de Wardt in dienst is getreden bij Stoer. Hieronder volgt onze reactie.

De Rooie Vrouwen hebben de gedupeerden binnen Laborijn een stem gegeven.
Het rapport Berenschot maakte andermaal duidelijk hoe ernstig de situatie was. De gemeenteraad van Oude IJsselstreek roept vervolgens verantwoordelijk wethouder van der Wardt ter verantwoording. De wethouder neemt zijn consequenties en stapt op.

De blik is vervolgens op de toekomst gericht. De lessen geleerd. Het nieuw opgerichte participatiebedrijf STOER wil werken aan vertrouwen, het gelijkheidsbeginsel en met de menselijke maat voorop.

Wij zien nu dat Dhr. van de Wardt een functie heeft aangenomen bij STOER. Dicht bij de cliënten die toen niet gehoord, met wantrouwen bejegend en weggezet zijn. Cliënten die niet geholpen werden maar verder in de narigheid terecht kwamen.

Met ongeloof en verontwaardiging hebben wij hiervan kennisgenomen. De Rooie Vrouwen worden hierop door inwoners en cliënten aangesproken met de vraag hoe dit kan gebeuren. Vertrouwen in overheid en politiek is hiermee niet geholpen. Terwijl juist nu het vertrouwen van burgers aandacht en onderhoud vraagt. Wij kunnen het niet uitleggen en willen de vraag bij u als college en de volksvertegenwoordigende gemeenteraad neerleggen. Hoe transparant is de gemeente ten aanzien van deze benoeming? Hoe rijmt de benoeming binnen STOER ten opzichte van de redenen van het genomen ontslag? Hoe serieus worden hierin de gedupeerden genomen en hoe legt u dit uit aan de inwoners, kiezers?

Zeker is het zo dat wij dhr. van de Wardt een tweede kans toe wensen. Voor veel gedupeerde cliënten geldt echter dat ze zelfs geen fatsoenlijke eerste kans hebben gehad.

Wij zien een reactie graag tegemoet.

 

Rooie Vrouwen vol ongeloof