Vernietigend Rapport Laborijn

Onderzoeksresultaten van bureau Berenschot naar de bejegening door Laborijn bevestigen de misstanden die wij via ons meldpunt en alle gevoerde gesprekken gehoord hebben.

Zowel Laborijn als de politiek moeten nu aan het werk. Er moet echt structureel wat veranderen. Wij zullen de vinger aan de pols houden. Daarvoor blijft ons meldpunt open.

Dit onderzoek is een tussenstation, ons doel is en blijft een menselijke en rechtvaardige behandeling van cliënten.