Privacyverklaring

Rooie Vrouwen Oude IJsselstreek respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Dmv links op deze website wordt u doorverwezen naar andere websites van verschillende organisaties. Rooie Vrouwen Oude IJsselstreek kan geen verantwoording dragen voor het privacybeleid van deze websites. Aangeraden wordt het privacybeleid van deze organisaties via hun websites door te nemen.

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Rooie Vrouwen Oude IJsselstreek in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat.

Doeleinden
Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens voor enkele doeleinden, zoals het inschrijven voor deelname aan evenement, het voeren van correspondentie met u, het verzamelen van informatie waartoe u mee in heeft gestemd.

Daarnaast kunnen we ook informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze website. Om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt, gebruiken we diverse technieken, waaronder de mogelijkheid van het plaatsen van cookies.

Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

Verstrekte gegevens worden niet langer dan noodzakelijk nodig is bewaard. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Informatie die u zelf invult in een open veld in het contactformulier
  • Gegevens in ons inschrijfformulier voor deelname/inschrijving van een evenement
  • IP-adres

Verstrekking aan derden
Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is wanneer de wet dat vereist.

Cookies
Op deze websites kan er gebruik worden gemaakt van cookies om de integriteit van de registratieprocedure te waarborgen en de website te kunnen personaliseren. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op uw computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar uw computer heeft verzonden. Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar ook dan bevatten de gegevens geen persoonlijke informatie.

Gegevensbeveiliging
Rooie Vrouwen Oude IJsselstreek maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Tevens zien wij er op toe dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Inzage
U heeft het recht om verzamelde persoonsgegevens in te zien, rectificatie te vragen, over te dragen of te laten verwijderen. Mocht u van dit recht gebruik willen maken dan kunt u uw verzoek richten aan: Rooie Vrouwen Oude IJsselstreek

Tevens wijzen wij u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Aanpassen privacybeleid
Indien nodig zullen wij ons privacybeleid aanpassen. Wijzigingen zullen op onze websites worden gepubliceerd.