Rooie Vrouwen Oude IJsselstreek

Rooie Vrouwen Oude IJsselstreek

Wij vieren onze stem!    

 

Uitnodiging

 

Rooie Vrouwen Achterhoek organiseren zaterdag 12 oktober 2019 een evenement voor en door vrouwen. Hoe staat het er voor met de vrouwen 100 jaar nadat we eindelijk mochten stemmen?

Hoe kunnen we elkaar versterken om tot een eerlijker verdeling van de topposities te komen. In de politiek, maar ook op andere domeinen?

Deze vragen komen aan de orde in een plenair debat en ook bij workshops en een netwerklunch. De dag zal aan elkaar worden gepraat door de ervaren politica Bouchra Dibi.

We beginnen om 10.00 uur in het Rode Kafé, Bilderdijkstraat 20 te Doetinchem en de dag wordt rond 14.00 uur afgesloten.

Iedereen is welkom, politiek geïnteresseerd of niet, man-vrouw, jong-oud.

Rooie Vrouwen Achterhoek

 

100 jaar vrouwenkiesrecht in Nederland, daar staan wij bij stil!

Rooie Vrouwen Oude IJsselstreek dringen aan op excuses aan cliënten Laborijn

In een brief aan de colleges en raden van Oude IJsselstreek, Aalten en Doetinchem hebben de Rooie Vrouwen Oude IJsselstreek aangedrongen op een excuus aan de cliënten van Laborijn.

Onlangs presenteerde Bureau Berenschot de resultaten van het onderzoek naar de bejegening van bijstandsgerechtigden door Laborijn. Dit rapport bevestigt de brief die de Rooie Vrouwen in februari aan de colleges en gemeenteraden zond. Helaas moet worden vastgesteld, dat de uitkomsten nog ernstiger waren dan vermoed. Een openlijk en oprecht excuus naar alle cliënten die onheus en onrechtmatig bejegend zijn, is dan ook op zijn plaats.

Rooie Vrouwen Oude IJsselstreek dringen aan op excuses aan cliënten Laborijn

In een brief aan de colleges en raden van Oude IJsselstreek, Aalten en Doetinchem hebben de Rooie Vrouwen Oude IJsselstreek aangedrongen op een excuus aan de cliënten van Laborijn.

Onlangs presenteerde Bureau Berenschot de resultaten van het onderzoek naar de bejegening van bijstandsgerechtigden door Laborijn. Dit rapport bevestigt de brief die de Rooie Vrouwen in februari aan de colleges en gemeenteraden zond. Helaas moet worden vastgesteld, dat de uitkomsten nog ernstiger waren dan vermoed. Een openlijk en oprecht excuus naar alle cliënten die onheus en onrechtmatig bejegend zijn, is dan ook op zijn plaats.

De bekende druppel als mosterd na de maaltijd. Signalen zijn duidelijk!

Vernietigend rapport Laborijn.

Onderzoeksresultaten van bureau Berenschot naar de bejegening door Laborijn bevestigen de misstanden die wij via ons meldpunt en alle gevoerde gesprekken gehoord hebben.

Zowel Laborijn als de politiek moeten nu aan het werk. Er moet echt structureel wat veranderen. Wij zullen de vinger aan de pols houden. Daarvoor blijft ons meldpunt open.

Dit onderzoek is een tussenstation, ons doel is en blijft een menselijke en rechtvaardige behandeling van cliënten.

Oude IJsselstreek trekt conclusie en stapt uit GR Laborijn!

Vernietigend

Geschokt

Structureel

DE ONDERSTE STEEN BOVEN

De Rooie Vrouwen Oude IJsselstreek gaan door met het verzamelen van klachten via haar meldpunt en voeren dagelijks gesprekken met mensen die veelal anoniem willen blijven, bang voor de gevolgen voor hun uitkering. De onderste steen zal boven moeten komen, uitgangspunt moet zijn de menselijke maat. Niet alleen in mooie beleidsregels, maar in de dagelijkse omgang met mensen!

KLACHTEN MELDPUNT LABORIJN

Bij het meldpunt dat de Rooie Vrouwen Oude IJsselstreek sinds vorig jaar heeft geopend voor ervaringen met Laborijn, is een behoorlijk aantal klachten van cliënten binnengekomen over de werkwijze van Laborijn.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Laatste nieuws

Conflict voedselbank

Conflict voedselbank

08 februari 2019 Voedselbank conflict: niet over maar met mensen praten!Bijdrage PvdA tijdens commissie Maatschappelijke Ontwikkeling op 07 februari 2019De PvdA is overtuigd van de goede bedoelingen van de wethouder, laat daar geen twijfel over bestaan. Wel hebben wij...

read more
Wethouder van de Wardt laat minima in de steek!

Wethouder van de Wardt laat minima in de steek!

27 januari 2019 Wethouder van de Wardt laat minima in de steek!!!De Voedselbank Oost Achterhoek is helaas in een conflict verwikkeld met de gemeente Oude IJsselstreek. De organisatie is genoodzaakt te stoppen met wekelijks leveren van voedsel pakketten aan de minima...

read more
Rooie Vrouwen Festival 2018

Rooie Vrouwen Festival 2018

24 November 2018 Rooie Vrouwen Festival 2018 Een geslaagd Rooie Vrouwen Festival met inspirerende verhalen van Agnes Jongerius en Nelleke Vedelaar. Onder leiding van dagvoorzitter Naïma Ajouaau werd er gesproken over Het Nieuwe Werken (HNW) en verbinding binnen...

read more

Rooie Vrouwen streven naar emancipatie en participatie van alle vrouwen en mannen in een samenleving die gebaseerd is op vrijheid en gelijkheid in verscheidenheid.

Whatever you do may seem insignificant to you, but it is most important that you do it.

– Mahatma Gandhi

Solidariteit

Respect

gelijke rechten