Rooie Vrouwen Oude IJsselstreek

Rooie Vrouwen Oude IJsselstreek

Wij vieren onze stem!    

 

Uitnodiging

 

Rooie Vrouwen Achterhoek organiseren zaterdag 12 oktober 2019 een evenement voor en door vrouwen. Hoe staat het er voor met de vrouwen 100 jaar nadat we eindelijk mochten stemmen?

Hoe kunnen we elkaar versterken om tot een eerlijker verdeling van de topposities te komen. In de politiek, maar ook op andere domeinen?

Deze vragen komen aan de orde in een plenair debat en ook bij workshops en een netwerklunch. De dag zal aan elkaar worden gepraat door de ervaren politica Bouchra Dibi.

We beginnen om 10.00 uur in het Rode Kafé, Bilderdijkstraat 20 te Doetinchem en de dag wordt rond 14.00 uur afgesloten.

Iedereen is welkom, politiek geïnteresseerd of niet, man-vrouw, jong-oud.

Rooie Vrouwen Achterhoek

 

100 jaar vrouwenkiesrecht in Nederland, daar staan wij bij stil!

Rooie Vrouwen Oude IJsselstreek dringen aan op excuses aan cliënten Laborijn

In een brief aan de colleges en raden van Oude IJsselstreek, Aalten en Doetinchem hebben de Rooie Vrouwen Oude IJsselstreek aangedrongen op een excuus aan de cliënten van Laborijn.

Onlangs presenteerde Bureau Berenschot de resultaten van het onderzoek naar de bejegening van bijstandsgerechtigden door Laborijn. Dit rapport bevestigt de brief die de Rooie Vrouwen in februari aan de colleges en gemeenteraden zond. Helaas moet worden vastgesteld, dat de uitkomsten nog ernstiger waren dan vermoed. Een openlijk en oprecht excuus naar alle cliënten die onheus en onrechtmatig bejegend zijn, is dan ook op zijn plaats.

Rooie Vrouwen Oude IJsselstreek dringen aan op excuses aan cliënten Laborijn

In een brief aan de colleges en raden van Oude IJsselstreek, Aalten en Doetinchem hebben de Rooie Vrouwen Oude IJsselstreek aangedrongen op een excuus aan de cliënten van Laborijn.

Onlangs presenteerde Bureau Berenschot de resultaten van het onderzoek naar de bejegening van bijstandsgerechtigden door Laborijn. Dit rapport bevestigt de brief die de Rooie Vrouwen in februari aan de colleges en gemeenteraden zond. Helaas moet worden vastgesteld, dat de uitkomsten nog ernstiger waren dan vermoed. Een openlijk en oprecht excuus naar alle cliënten die onheus en onrechtmatig bejegend zijn, is dan ook op zijn plaats.

De bekende druppel als mosterd na de maaltijd. Signalen zijn duidelijk!

Vernietigend rapport Laborijn.

Onderzoeksresultaten van bureau Berenschot naar de bejegening door Laborijn bevestigen de misstanden die wij via ons meldpunt en alle gevoerde gesprekken gehoord hebben.

Zowel Laborijn als de politiek moeten nu aan het werk. Er moet echt structureel wat veranderen. Wij zullen de vinger aan de pols houden. Daarvoor blijft ons meldpunt open.

Dit onderzoek is een tussenstation, ons doel is en blijft een menselijke en rechtvaardige behandeling van cliënten.

Oude IJsselstreek trekt conclusie en stapt uit GR Laborijn!

Vernietigend

Geschokt

Structureel

DE ONDERSTE STEEN BOVEN

De Rooie Vrouwen Oude IJsselstreek gaan door met het verzamelen van klachten via haar meldpunt en voeren dagelijks gesprekken met mensen die veelal anoniem willen blijven, bang voor de gevolgen voor hun uitkering. De onderste steen zal boven moeten komen, uitgangspunt moet zijn de menselijke maat. Niet alleen in mooie beleidsregels, maar in de dagelijkse omgang met mensen!

KLACHTEN MELDPUNT LABORIJN

Bij het meldpunt dat de Rooie Vrouwen Oude IJsselstreek sinds vorig jaar heeft geopend voor ervaringen met Laborijn, is een behoorlijk aantal klachten van cliënten binnengekomen over de werkwijze van Laborijn.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Laatste nieuws

Onderzoek door Berenschot

Onderzoek door Berenschot

14 april 2019 Onderzoek door BerenschotWe hebben niet stil gezeten. 27 maart j.l. hebben we met het bestuur van Laborijn om tafel gezeten. In de drie gemeenteraden (Aalten, Doetinchem en Oude IJsselstreek) is er ook over gesproken. Het Dagelijks Bestuur van Laborijn...

read more
Onderste steen boven over schrijnende werkwijze Laborijn

Onderste steen boven over schrijnende werkwijze Laborijn

03 maart 2019 Onderste steen boven over schrijnende werkwijze LaborijnNadat de Rooie Vrouwen de colleges en gemeenteraden van Doetinchem, Oude IJsselstreek en Aalten hebben ingelicht over de verontrustende signalen die wij via ons meldpunt en de gevoerde gesprekken...

read more
Klachten werkwijze Laborijn

Klachten werkwijze Laborijn

16 februari 2019 Klachten werkwijze Laborijn Bij het meldpunt dat de Rooie Vrouwen Oude IJsselstreek sinds vorig jaar heeft geopend voor ervaringen met Laborijn, is een behoorlijk aantal klachten van cliënten binnengekomen over de werkwijze van Laborijn. Laborijn...

read more

Rooie Vrouwen streven naar emancipatie en participatie van alle vrouwen en mannen in een samenleving die gebaseerd is op vrijheid en gelijkheid in verscheidenheid.

Whatever you do may seem insignificant to you, but it is most important that you do it.

– Mahatma Gandhi

Solidariteit

Respect

gelijke rechten