Ombudsteam

Rooie Vrouwen Oude IJsselstreek

Heeft u hulp of een steuntje in de rug nodig? Voelt u zich onrechtvaardig behandeld door een gemeentelijke instantie of duurt uw uitkeringsaanvraag veel te lang? Loopt u vast in een wirwar van regeltjes? Heeft u een probleem over uw gasrekening of over het onderhoud van uw woning met de woningbouwvereniging?
Maar ook als u niet goed weet bij welke instantie u moet aankloppen.

Schakel dan ons Ombudsteam in!

Het Ombudsteam Rooie Vrouwen Oude IJsselstreek wil naar u luisteren, adviseren indien mogelijk en u ondersteunen!

Hoe werkt het Ombudsteam?

Het Ombudsteam helpt u om problemen op te lossen door te luisteren, door zo mogelijk te adviseren en door te ondersteunen. De vrijwilligers van het Ombudsteam delen hun kennis en ervaring. U bent degene die beslist of, hoe en welke onderwerpen aangepakt worden.

Wanneer het probleem mogelijk om een politieke oplossing vraagt, schakelt het Ombudsteam haar netwerk in. Het Ombudsteam maakt zoveel mogelijk gebruik van bestaande voorzieningen, zoals de sociale raadsleden, de rechtswinkel of de vakbond.

Voor wie is het ombudsteam?

Ombudswerk gaat over ergernissen richting overheidsinstanties.

We zijn er voor iedere burger van de gemeente Oude IJsselstreek! We zijn er voor jong en oud, lid of geen PvdA-lid.

De hulp van ons ombudsteam is geheel kosteloos, waardoor degenen die beschikken over weinig financiële middelen ook op ons kunnen rekenen.

Onze werkwijze

1.    U stuurt ons een bericht via ons meldformulier waarin u uw probleem beschrijft. Ons ombudsteam neemt contact met u op.
2.    Na het eerste contact met de coördinator zullen 1 of 2 leden van ons ombudsteam één, en indien nodig meerdere gesprekken met u voeren. Zij proberen het probleem goed in kaart te brengen, een oplossing aan te dragen of naar een instantie of persoon te verwijzen die een oplossing dichterbij kan brengen.
3.    Uitgangspunt is dat het ombudsteam met u meedenkt en u op weg helpt, maar het probleem niet van u overneemt. Wij willen u vooral bijstaan en raad geven.
4.    Voor onze hulp hoeft u niets te betalen.
5.    Het ombudsteam doet haar uiterste best om u op een goede wijze bij te staan en raad te geven, maar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van de gegeven adviezen.
6.    Het spreekt vanzelf dat wij alle informatie vertrouwelijk behandelen.

Het Ombudsteam denkt met u mee, zoekt uit en gaat, indien nodig en gewenst, met u mee. Als het nodig is wordt de PvdA Gemeenteraadsfractie of de Tweede Kamerfractie ingeschakeld.