Gratis mondkapjes voor inwoners met een laag inkomen.

De  PvdA Oude IJsselstreek heeft de volgende vragen gesteld aan het College van B & W:

1.     Bent u van mening dat iedereen mondkapjes tot zijn/haar beschikking moet kunnen hebben om zichzelf en anderen te kunnen beschermen en dat recht niet ontnomen mag worden?;
2.     Bent u van mening dat het niet hebben van voldoende financiële middelen geen reden mag zijn om een dergelijk advies op te kunnen volgen?;
3.     Valt het gratis verstrekken van mondkapjes onder kosten welke door het
Rijk aan de gemeente vergoed kunnen worden?;
4.     Bent u bereid te onderzoeken op welke manier de verstrekking van de mondkapjes aan de genoemde doelgroep, met inachtneming van de geldende COVID-19 regels, op een verantwoorde wijze gerealiseerd kan worden? Bent u van mening dat in dit proces de  Voedselbank,  Mini Manna, Sociaal Werk, scholen en zorgaanbieders (met dagbesteding mondkapjes laten maken) ingezet kunnen worden?
5.     Binnen welke termijn kan de hierboven genoemde verstrekking van de mondkapjes gerealiseerd worden?

Met vriendelijke groet,
PvdA fractie Oude IJsselstreek

Mondmaskers