Meldpunt Laborijn

Meldpunt Laborijn

Op de website van de Rooie Vrouwen Oude IJsselstreek kunnen klanten van Laborijn meldingen kwijt over hun ervaringen met de aanvraag van een uitkering, begeleiding naar betaald werk, periodieke controles etc.

Het meldpunt is opgezet door de Rooie Vrouwen Oude IJsselstreek naar aanleiding van verontrustende signalen via vele kanalen over problemen van mensen met Laborijn (ook landelijk is er veel ophef in de media omtrent het beleid van sociale diensten).

Problemen onder andere met betrekking tot behandeling van de klanten, huiszoekingen, controle energienota’s, camera-toezicht, zeer strikte handhaving van regels – die zoveel mogelijk in het nadeel van de klant worden uitgelegd, lange wachttijden, reïntegratie-trajecten met werk zonder
uitzicht op een vaste baan.

 

Veel klanten van Laborijn hebben angst om zaken aan de orde te stellen. Ze zijn bang voor negatieve effecten. Begrijpelijk want veel mensen kunnen het hoofd nauwelijks boven water houden en kortingen en sancties kunnen de laatste druppel zijn. Daarom biedt het meldpunt ook de mogelijkheid om problemen anoniem te melden.

Met dit meldpunt willen wij zoveel mogelijk ervaringen verzamelen. Natuurlijk staan we ook open voor zaken die goed gaan. Doel van het meldpunt is niet om Laborijn aan te vallen, maar wel om te komen tot een beleid en een uitvoering die uitgaan van menselijke waardigheid en daadwerkelijke hulp voor degenen die dat nodig hebben.

Het meldpunt is te bereiken via onderstaand contactformulier. Indien gewenst kan er ook een persoonlijk of telefonisch gesprek plaatsvinden (aan te geven in het contactformulier).
Alle gegevens gemeld via dit meldpunt zullen in vertrouwen worden behandeld. Persoonlijke zaken zullen niet gedeeld worden met wie dan ook, tenzij na uitdrukkelijke toestemming van de melder voor het oplossen van een concrete zaak.