Verklaring na besluit uittreding GR Laborijn door Oude IJsselstreek.

In juni 2018 hebben we een meldpunt geopend. Aanleiding hiervoor waren de vele signalen die wij ontvingen van cliënten van Laborijn.

De conclusies van het onderzoek van Berenschot waren, zoals u wel bekend, zeer heftig. De dag na het verschijnen van het rapport maakte het college bekend het voornemen te hebben om uit de gemeenschappelijke regeling Laborijn te stappen. Ongeloof overheerste .De toenmalig verantwoordelijk wethouder heeft zich namelijk altijd zeer gecommitteerd aan Laborijn.

Tijdens de raadsvergadering van 12 december 2019 hebben de coalitiepartijen (Lokaal Belang en CDA, met uitzondering van Memet Tekinerdogan ) ingestemd met de uittreding per 2021, dit tot grote teleurstelling en bezorgdheid van de oppositiepartijen, FNV en OR Laborijn. Zowel FNV als OR Laborijn hebben ingesproken namens de cliënten en personeel en hebben een dringend beroep op de raad gedaan om niet uit te treden.

Nu de algehele uittreding per 2021 een feit is, zowel voor de uitvoering van de Participatiewet als voor de WSW, beginnen de onderhandelingen. Onderhandelingen om de WSW weer terug bij Laborijn onder te brengen, en om de uittreedsom zo laag mogelijk te houden. 3 miljoen, 8,9 miljoen of 12 miljoen dat is allemaal nog onduidelijk. Daarnaast moet er dit jaar in de gemeente Oude IJsselstreek een nieuwe sociale dienst worden gerealiseerd.

Door deze gang van zaken verkeren de cliënten van Laborijn in grote onzekerheid, maar heerst er ook veel onbegrip. Wij hebben veel schrijnende gesprekken gevoerd waarbij cliënten zich zeer kwetsbaar opgesteld hebben. Cliënten gaven aan financieel vaak geen kant op te kunnen, zich vaak geen warme maaltijd te kunnen veroorloven. Zij begrijpen niet- en wij ook niet, dat zowel het college en een meerderheid van de raad bereid is vele miljoenen te lenen om uit te treden en ook een nieuwe sociale dienst voor de Oude IJsselstreek op te richten. Dit alles met het argument dat ze het zelf beter kunnen en dat dit zal leiden tot een kostenreductie.  Wij vragen ons af, zijn dit feiten of aannames? Waarom werd er niet gekozen om binnen de gemeenschappelijke regeling Laborijn de 8 aanbevelingen van Berenschot toe te passen en als raad de vinger aan de pols te houden? En indien nodig bij te sturen of in te grijpen binnen Laborijn, om zo te komen tot een organisatie die er alles aan doet om de cliënt centraal te stellen.

De vele miljoenen die nu betaald moeten worden bij uittreding, kunnen niet besteed worden aan de doelgroep die het juist zo hard nodig heeft.

Wij, maken ons ernstige zorgen en houden daarom de vinger aan de pols. Dit houdt in dat ons meldpunt open blijft voor zowel de huidige als toekomstige klachten.

Wat willen wij graag van de cliënten weten?
·      Zijn er inmiddels zaken verbeterd?
·      Wordt er met u mee gedacht om een passende oplossing te vinden?
·       Loopt u nog tegen dingen aan die anders of beter kunnen?