Ieder kind dat slachtoffer is van geweld, is er één te veel.

De Rooie Vrouwen Oude IJsselstreek vragen uw aandacht voor de week tegen kindermishandeling. Deze is van 15 t/m 21 november.

Brief periodiek borstonderzoek

Kindermishandeling is een complex en hardnekkig probleem.

Kinderen moeten beschermd worden en veilig kunnen opgroeien, genieten van hun jeugd. Zij zijn zo puur en onbevangen en zij verdienen onze aandacht en bescherming.

Alle vaders en moeders houden van hun kinderen en willen goede ouders zijn. Ze willen goed voor ze zorgen en hun kinderen geen pijn doen. Als ze hun kinderen toch verwaarlozen of mishandelen, komt dat vaak omdat ze zelf problemen hebben. Of omdat ze vroeger als kind zelf mishandeld zijn, en daardoor niet geleerd hebben hoe je een kind op een goede manier kunt opvoeden.

Een veilig thuis, een plek waar je je geborgen en beschermd weet en waar je goed wordt voorbereid op de toekomst: het is de basis voor een gezonde ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige volwassen burgers.

Vele duizenden kinderen in Nederland leven echter dagelijks in angst. Kinderen die worden geslagen, verwaarloosd, misbruikt, vernederd of genegeerd óf die moeten toekijken als één van hun ouders geweld wordt aangedaan. De impact van mishandeling op de levens van kinderen is enorm. Niets is bedreigender voor een kind dan gewelddadigheid van volwassenen op wie een kind voor zijn gevoel van veiligheid is aangewezen.

Vaak realiseren wij ons niet dat mishandeling ook heel dichtbij plaats kan vinden en dat je er soms dichterbij bent dan je denkt.

Aandacht hiervoor kan door iedereen anders ingevuld worden, dit maakt het een thema van ons allemaal; de professionals, organisaties zoals clubs en scholen, ouders, ervaringsdeskundigen, buren, en ieder ander.

Vormen van kindermishandeling.

Er zijn verschillende vormen van kindermishandeling, namelijk:

Lichamelijke mishandeling: van lichamelijke mishandeling is bijvoorbeeld sprake als een volwassene regelmatig een kind slaat.

Emotionele of geestelijke mishandeling: van emotioneel of geestelijk geweld is bijvoorbeeld sprake als een volwassen persoon een kind regelmatig uitscheldt, vernedert of het kind opzettelijk bang maakt.

Lichamelijke verwaarlozing: hiervan is sprake als het kind niet de zorg en verzorging krijgt die het nodig heeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een kind wat geen eten krijgt, of nergens kan slapen.

Brief periodiek borstonderzoek

Emotionele of geestelijke verwaarlozing: ook een doorlopend tekort aan positieve aandacht voor het kind is een vorm van kindermishandeling.

Ieder kind heeft namelijk recht op liefde, warmte, geborgenheid van ouders of verzorgers.

Onder emotionele of geestelijke verwaarlozing vallen ook kinderen die getuige zijn van geweld tussen ouders of verzorgers.

Seksueel misbruik: seksuele aanrakingen die een volwassene een kind opdringt.