Verzoek debat vuurwerkverbod

In een brief aan het college van B&W van de gemeente Oude IJsselstreek hebben de Rooie Vrouwen het verzoek ingediend een debat te voeren over een vuurwerkverbod.

Niet zonder reden worden momenteel heftige discussies gevoerd over het gebruik van vuurwerk tijdens de jaarwisseling.

Onveilig
Het toegestane vuurwerk zorgt voor letsel, overlast en gevoelens van onveiligheid voor mens en dier. Een ander deel van de problematiek is het gevolg van illegaal vuurwerk dat de afgelopen jaren sterk in kracht is toegenomen. Oud en nieuw dreigt op veel plaatsen in Nederland en ook in onze gemeente de onveiligste tijd van het jaar te zijn. Elk jaar opnieuw groeit het aantal geregistreerde incidenten. Onderzoek wijst uit dat inmiddels 69% van de Nederlanders voorstander is van een volledig verbod op het afsteken van vuurwerk. (bron: rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid.)

Draagvlak
Nu het draagvlak voor een geheel of gedeeltelijk vuurwerkverbod duidelijk toeneemt, en het Kabinet hierover in februari met een uitgewerkt plan wil komen, roepen de Rooie Vrouwen het College en de raadsleden op om een debat te voeren over de haalbaarheid van een algeheel vuurwerkverbod in de gemeente Oude IJsselstreek.
Van belang daarbij is dat de inwoners een stem krijgen in dit debat, maar ook brandweerlieden, ambulancepersoneel, politiemensen en boa’s om hun mening te vragen.

Traditie
Is daarmee een traditie om zeep geholpen? Zeker niet. Deze traditie kan heel goed aangepast voortgezet worden. De gemeente zou in het belang van openbare orde en veiligheid de regie kunnen nemen om te zorgen dat de jaarwisseling een sterker georganiseerd karakter krijgt. Organiseer samen met burgers op een of meerdere plekken het gecontroleerd afsteken van siervuurwerk en help mee aan een veilige viering van de jaarwisseling.

Grensoverschrijdend
Omdat een vuurwerkverbod in de ene gemeente kan leiden tot extra problemen in de buurgemeenten is een discussie op regio Achterhoek niveau eveneens wenselijk en zinvol. En omdat de Oude IJsselstreek er als grensgemeente een extra handhavingstaak bij zou krijgen, is overleg met de Duitse collega’s ook van belang.
De Rooie Vrouwen hechten er waarde aan, dat er op niet al te lange termijn een debat komt, zodat er voldoende tijd is voor de voorbereiding van een veilige en sfeervolle viering van de jaarwisseling van 20/21.