08

februari 2019

Voedselbank conflict: niet over maar met mensen praten!

Bijdrage PvdA tijdens commissie Maatschappelijke Ontwikkeling op 07 februari 2019

De PvdA is overtuigd van de goede bedoelingen van de wethouder, laat daar geen twijfel over bestaan.

Wel hebben wij twijfels op de wijze waarop dit is aangepakt . Vooral omdat dit inwoners betreft  die afhankelijk zijn van de voedselbank, zelf geen zeggenschap of invloed hebben op deze gang van zaken. Juist zij worden het meest geraakt. En deze mensen zijn volgens ons compleet uit het zicht verdwenen in deze kwestie.

  • De actie van de wethouder kwam zeker onverwachts, andere gemeente hebben wel keurig op tijd betaald! Waarom zij wel en waarom heeft Oude Ijsselstreek zolang gewacht? De subsidieaanvraag was al op 30 augustus 2017 ingediend! Heeft de wethouder de andere gemeente meegenomen in zijn plan? In de Gelderlander staat nu dat de meeste gemeente en hun cliënten tevreden zijn en dus de voedselbank volledig steunen.

Afspraken maak je op een nette manier met elkaar, focus je dan op de haalbare en realistische afspraken. Een uitspraak op Regio8 van de wethouder: Ik wil een andere verspreiding! Het gaat er volgens ons om : wat wil en kan de voedselbank en wat willen de cliënten van de voedselbank. Daar gaat het om! Wij stellen voor  om gezamenlijk een enquête formulier te maken en deze in de voedselpakketten te doen met het verzoek deze een week later in te leveren. Anoniem uiteraard… Gaat de wethouder hiermee aan de slag?

Geen toename van cliënten hebben wij horen zeggen: in 2018 een toename van 25%!!!

Wie betaald bepaald? Nee toch. Zo gaan wij hier niet met elkaar om. Moet dit ten koste van alles gaan? Geld mag geen drukmiddel zijn vanuit de wethouder om zijn zin te krijgen. De voedselbank is een vrijwilligersorganisatie die je moet koesteren en ondersteunen.

  • Heeft de wethouder alle vrijwilligers , de ervaringsdeskundige, van de voedselbank gevraagd wat zij ervan vinden? Zij zetten zich geheel belangeloos in om te zorgen dat iedereen een goed gevuld voedselpakket kan afhalen. Zij, deze hardwerkende vrijwilligers van de voedselbank , worden lelijk weggezet door de uitspraken van de wethouder!
  • Zelf samenstellen van het pakket: hoe wil de wethouder dit realiseren met zoveel uitgifte punten? Moet iedereen naar Ulft? Ook mensen die geen eigen vervoer hebben, hulpbehoevend zijn. Koelingen, vriezers, vervoer, vrijwilligers etc . Realiseert de wethouder zich dit?

Het Voedselpakket is een gratis aanvulling (dus extra) op de dagelijkse boodschappen. De Voedselbank is geheel afhankelijk van de producten die hen geleverd worden. Van daaruit worden de pakketten samengesteld.

Mini manna, die trouwens nog niet door de wethouder concreet benaderd is (zie hiervoor hun eigen bericht) , heeft een supermarkt waar mensen goedkoper boodschappen kunnen doen. Niet gratis zoals bij de voedselbank. Een heel ander uitgangspunt dus, maar een prima betaalbare aanvulling naast het voedselpakket.

Leidende principes? Kijk dan ook eens naar dat akelige getal van 110%, een boel mensen die daar net boven zitten vallen steeds buiten de boot. Hier zit de grootste en meest schrijnende groep mensen ( stille armoede) , met of zonder kinderen die elke maand moeten worstelen om rond te komen. Verruim dit en je zult zien dat dan die mensen /gezinnen tevoorschijn komen die nu onbekend zijn en het zo verschrikkelijk moeilijk hebben. Dan voldoe je aan de leidende principes dat iedereen mee kan doen!

De voedselbank kijkt zelf landelijk ook al naar hoe het wellicht op een andere manier kan. Groningen, Woerden, Arnhem, Old Ambt, Loon op zand, Hoekse Waard…Laat de expertise en uitwerking aan hen over. Laat de voedselbank zelf overleggen met de mini manna wat wel en niet te realiseren is.

Speel beide partijen niet tegen elkaar uit, dit levert alleen maar verliezers op.

Soms moet je als wethouder even afstand nemen en uitgaan van vertrouwen….misschien ook een leidend principe!

Dus nogmaals: laat de voedselbank samen met de mini manna overleggen dan zijn wij er van overtuigd dat wat dat haalbaar is gerealiseerd kan worden.

Fractie PvdA Oude IJsselstreek.
Sylvia van Londen-Schreuder, Willie Oort

Rooie Vrouwen Werkbezoek

Werkbezoek Buurtzorg Jong

Op werkbezoek bij Buurtzorg Jong De Rooie Vrouwen Oude IJsselstreek zijn op werkbezoek geweest bij Buurtzorg Jong. Vanaf 1 januari 2020 is Buurtzorg Jong de organisatie die de jeugdhulp organiseert en uitvoert in samenwerking met de gemeente Oude IJsselstreek....
Wethouders vliegen elkaar in de haren

Wethouders vliegen elkaar in de haren

Wethouders vliegen elkaar in de haren om LaborijnAan: College van B&W in de gemeente Oude IJsselstreek, Doetinchem en Aalten. Van: PvdA-fractie gemeente Oude IJsselstreek Betreft: Bestuurlijk gedrag inzake LaborijnVerzoek: Professionele en representatieve...
Rooie Vrouwen Houden vinger aan de pols

Meldpunt Laborijn blijft open!

Verklaring na besluit uittreding GR Laborijn door Oude IJsselstreek.In juni 2018 hebben we een meldpunt geopend. Aanleiding hiervoor waren de vele signalen die wij ontvingen van cliënten van Laborijn. De conclusies van het onderzoek van Berenschot waren, zoals u wel...
Debat vuurwerkverbod

Debat vuurwerkverbod

Verzoek debat vuurwerkverbodIn een brief aan het college van B&W van de gemeente Oude IJsselstreek hebben de Rooie Vrouwen het verzoek ingediend een debat te voeren over een vuurwerkverbod. Niet zonder reden worden momenteel heftige discussies gevoerd over het...
Orange the World

Orange the World

Internationale Campagne tegen Geweld tegen VrouwenRooie Vrouwen Oude IJsselstreek zeggen NEE tegen geweld tegen vrouwen en sluiten zich dit jaar aan bij de internationale campagne Orange the World. Daarom kleurt vanaf 25 november o.a. het DRU Industriepark oranje. De...
vrouwenkiesrecht

100 jaar vrouwenkiesrecht

Viering 100 jaar vrouwenkiesrechtDe Rooie Vrouwen Achterhoek hebben het feit gevierd dat 100 jaar geleden het actief kiesrecht voor vrouwen werd ingevoerd. We hebben stil gestaan bij de strijd die vele vrouwen hebben geleverd om te zorgen dat vrouwen hun onmisbare...

Wethouder gedwongen uit DB Laborijn

Wethouder gedwongen uit DB LaborijnDe voltallige raad van Oude IJsselstreek vindt wethouder Peter van der Wardt niet meer geschikt als lid van het dagelijks bestuur van Laborijn. De raad heeft een motie aangenomen waarin staat dat van der Wardt in het DB vervangen...

Rapport Berenschot

Vernietigend Rapport LaborijnOnderzoeksresultaten van bureau Berenschot naar de bejegening door Laborijn bevestigen de misstanden die wij via ons meldpunt en alle gevoerde gesprekken gehoord hebben. Zowel Laborijn als de politiek moeten nu aan het werk. Er moet echt...

Presentatie rapport Berenschot

Rapport onderzoek LaborijnBureau Berenschot zal op woensdag 12 juni a.s. de resultaten van hun onderzoek naar de bejegening van klanten door Laborijn presenteren tijdens een openbare informatieavond in het gemeentehuis van Doetinchem. Uiteraard zullen de Rooie Vrouwen...
Enquête Berenschot Laborijn

Onderzoek door Berenschot

Onderzoek door BerenschotWe hebben niet stil gezeten. 27 maart j.l. hebben we met het bestuur van Laborijn om tafel gezeten. In de drie gemeenteraden (Aalten, Doetinchem en Oude IJsselstreek) is er ook over gesproken.Het Dagelijks Bestuur van Laborijn heeft besloten...