08

februari 2019

Voedselbank conflict: niet over maar met mensen praten!

Bijdrage PvdA tijdens commissie Maatschappelijke Ontwikkeling op 07 februari 2019

De PvdA is overtuigd van de goede bedoelingen van de wethouder, laat daar geen twijfel over bestaan.

Wel hebben wij twijfels op de wijze waarop dit is aangepakt . Vooral omdat dit inwoners betreft  die afhankelijk zijn van de voedselbank, zelf geen zeggenschap of invloed hebben op deze gang van zaken. Juist zij worden het meest geraakt. En deze mensen zijn volgens ons compleet uit het zicht verdwenen in deze kwestie.

  • De actie van de wethouder kwam zeker onverwachts, andere gemeente hebben wel keurig op tijd betaald! Waarom zij wel en waarom heeft Oude Ijsselstreek zolang gewacht? De subsidieaanvraag was al op 30 augustus 2017 ingediend! Heeft de wethouder de andere gemeente meegenomen in zijn plan? In de Gelderlander staat nu dat de meeste gemeente en hun cliënten tevreden zijn en dus de voedselbank volledig steunen.

Afspraken maak je op een nette manier met elkaar, focus je dan op de haalbare en realistische afspraken. Een uitspraak op Regio8 van de wethouder: Ik wil een andere verspreiding! Het gaat er volgens ons om : wat wil en kan de voedselbank en wat willen de cliënten van de voedselbank. Daar gaat het om! Wij stellen voor  om gezamenlijk een enquête formulier te maken en deze in de voedselpakketten te doen met het verzoek deze een week later in te leveren. Anoniem uiteraard… Gaat de wethouder hiermee aan de slag?

Geen toename van cliënten hebben wij horen zeggen: in 2018 een toename van 25%!!!

Wie betaald bepaald? Nee toch. Zo gaan wij hier niet met elkaar om. Moet dit ten koste van alles gaan? Geld mag geen drukmiddel zijn vanuit de wethouder om zijn zin te krijgen. De voedselbank is een vrijwilligersorganisatie die je moet koesteren en ondersteunen.

  • Heeft de wethouder alle vrijwilligers , de ervaringsdeskundige, van de voedselbank gevraagd wat zij ervan vinden? Zij zetten zich geheel belangeloos in om te zorgen dat iedereen een goed gevuld voedselpakket kan afhalen. Zij, deze hardwerkende vrijwilligers van de voedselbank , worden lelijk weggezet door de uitspraken van de wethouder!
  • Zelf samenstellen van het pakket: hoe wil de wethouder dit realiseren met zoveel uitgifte punten? Moet iedereen naar Ulft? Ook mensen die geen eigen vervoer hebben, hulpbehoevend zijn. Koelingen, vriezers, vervoer, vrijwilligers etc . Realiseert de wethouder zich dit?

Het Voedselpakket is een gratis aanvulling (dus extra) op de dagelijkse boodschappen. De Voedselbank is geheel afhankelijk van de producten die hen geleverd worden. Van daaruit worden de pakketten samengesteld.

Mini manna, die trouwens nog niet door de wethouder concreet benaderd is (zie hiervoor hun eigen bericht) , heeft een supermarkt waar mensen goedkoper boodschappen kunnen doen. Niet gratis zoals bij de voedselbank. Een heel ander uitgangspunt dus, maar een prima betaalbare aanvulling naast het voedselpakket.

Leidende principes? Kijk dan ook eens naar dat akelige getal van 110%, een boel mensen die daar net boven zitten vallen steeds buiten de boot. Hier zit de grootste en meest schrijnende groep mensen ( stille armoede) , met of zonder kinderen die elke maand moeten worstelen om rond te komen. Verruim dit en je zult zien dat dan die mensen /gezinnen tevoorschijn komen die nu onbekend zijn en het zo verschrikkelijk moeilijk hebben. Dan voldoe je aan de leidende principes dat iedereen mee kan doen!

De voedselbank kijkt zelf landelijk ook al naar hoe het wellicht op een andere manier kan. Groningen, Woerden, Arnhem, Old Ambt, Loon op zand, Hoekse Waard…Laat de expertise en uitwerking aan hen over. Laat de voedselbank zelf overleggen met de mini manna wat wel en niet te realiseren is.

Speel beide partijen niet tegen elkaar uit, dit levert alleen maar verliezers op.

Soms moet je als wethouder even afstand nemen en uitgaan van vertrouwen….misschien ook een leidend principe!

Dus nogmaals: laat de voedselbank samen met de mini manna overleggen dan zijn wij er van overtuigd dat wat dat haalbaar is gerealiseerd kan worden.

Fractie PvdA Oude IJsselstreek.
Sylvia van Londen-Schreuder, Willie Oort

Wethouder gedwongen uit DB Laborijn

04juli 2019Wethouder gedwongen uit DB LaborijnDe voltallige raad van Oude IJsselstreek vindt wethouder Peter van der Wardt niet meer geschikt als lid van het dagelijks bestuur van Laborijn. De raad heeft een motie aangenomen waarin staat dat van der Wardt in het DB...

Rapport Berenschot

13juni 2019Vernietigend Rapport LaborijnOnderzoeksresultaten van bureau Berenschot naar de bejegening door Laborijn bevestigen de misstanden die wij via ons meldpunt en alle gevoerde gesprekken gehoord hebben. Zowel Laborijn als de politiek moeten nu aan het werk. Er...

Presentatie rapport Berenschot

07juni 2019Rapport onderzoek LaborijnBureau Berenschot zal op woensdag 12 juni a.s. de resultaten van hun onderzoek naar de bejegening van klanten door Laborijn presenteren tijdens een openbare informatieavond in het gemeentehuis van Doetinchem. Uiteraard zullen de...
Enquête Berenschot Laborijn

Onderzoek door Berenschot

14 april 2019 Onderzoek door BerenschotWe hebben niet stil gezeten. 27 maart j.l. hebben we met het bestuur van Laborijn om tafel gezeten. In de drie gemeenteraden (Aalten, Doetinchem en Oude IJsselstreek) is er ook over gesproken. Het Dagelijks Bestuur van Laborijn...
Rooie Vrouwen in het nieuwscafé van de Gelderlander

Onderste steen boven over schrijnende werkwijze Laborijn

03 maart 2019 Onderste steen boven over schrijnende werkwijze LaborijnNadat de Rooie Vrouwen de colleges en gemeenteraden van Doetinchem, Oude IJsselstreek en Aalten hebben ingelicht over de verontrustende signalen die wij via ons meldpunt en de gevoerde gesprekken...
Rooie Vrouwen Oude IJsselstreek Meldpunt Laborijn

Klachten werkwijze Laborijn

16 februari 2019 Klachten werkwijze Laborijn Bij het meldpunt dat de Rooie Vrouwen Oude IJsselstreek sinds vorig jaar heeft geopend voor ervaringen met Laborijn, is een behoorlijk aantal klachten van cliënten binnengekomen over de werkwijze van Laborijn. Laborijn...
Boodschappen voedselpakket

Conflict voedselbank

08 februari 2019 Voedselbank conflict: niet over maar met mensen praten!Bijdrage PvdA tijdens commissie Maatschappelijke Ontwikkeling op 07 februari 2019De PvdA is overtuigd van de goede bedoelingen van de wethouder, laat daar geen twijfel over bestaan. Wel hebben...
Voedselbank

Wethouder van de Wardt laat minima in de steek!

27 januari 2019 Wethouder van de Wardt laat minima in de steek!!!De Voedselbank Oost Achterhoek is helaas in een conflict verwikkeld met de gemeente Oude IJsselstreek. De organisatie is genoodzaakt te stoppen met wekelijks leveren van voedsel pakketten aan de minima...

Rooie Vrouwen Festival 2018

24 November 2018 Rooie Vrouwen Festival 2018 Een geslaagd Rooie Vrouwen Festival met inspirerende verhalen van Agnes Jongerius en Nelleke Vedelaar. Onder leiding van dagvoorzitter Naïma Ajouaau werd er gesproken over Het Nieuwe Werken (HNW) en verbinding binnen...

PvdA Rooie Vrouwen Festival 24 november a.s.

24 November 2018 PvdA Rooie Vrouwen Festival 2018 PvdA Rooie Vrouwen Festival 24 november 2018 Het Nieuwe Werken: een bedreiging of juist een kans voor de vrouw? Momenteel is de helft van het aantal vrouwen in Nederland economisch zelfstandig. Vrouwen werken...