08

februari 2019

Voedselbank conflict: niet over maar met mensen praten!

Bijdrage PvdA tijdens commissie Maatschappelijke Ontwikkeling op 07 februari 2019

De PvdA is overtuigd van de goede bedoelingen van de wethouder, laat daar geen twijfel over bestaan.

Wel hebben wij twijfels op de wijze waarop dit is aangepakt . Vooral omdat dit inwoners betreft  die afhankelijk zijn van de voedselbank, zelf geen zeggenschap of invloed hebben op deze gang van zaken. Juist zij worden het meest geraakt. En deze mensen zijn volgens ons compleet uit het zicht verdwenen in deze kwestie.

  • De actie van de wethouder kwam zeker onverwachts, andere gemeente hebben wel keurig op tijd betaald! Waarom zij wel en waarom heeft Oude Ijsselstreek zolang gewacht? De subsidieaanvraag was al op 30 augustus 2017 ingediend! Heeft de wethouder de andere gemeente meegenomen in zijn plan? In de Gelderlander staat nu dat de meeste gemeente en hun cliënten tevreden zijn en dus de voedselbank volledig steunen.

Afspraken maak je op een nette manier met elkaar, focus je dan op de haalbare en realistische afspraken. Een uitspraak op Regio8 van de wethouder: Ik wil een andere verspreiding! Het gaat er volgens ons om : wat wil en kan de voedselbank en wat willen de cliënten van de voedselbank. Daar gaat het om! Wij stellen voor  om gezamenlijk een enquête formulier te maken en deze in de voedselpakketten te doen met het verzoek deze een week later in te leveren. Anoniem uiteraard… Gaat de wethouder hiermee aan de slag?

Geen toename van cliënten hebben wij horen zeggen: in 2018 een toename van 25%!!!

Wie betaald bepaald? Nee toch. Zo gaan wij hier niet met elkaar om. Moet dit ten koste van alles gaan? Geld mag geen drukmiddel zijn vanuit de wethouder om zijn zin te krijgen. De voedselbank is een vrijwilligersorganisatie die je moet koesteren en ondersteunen.

  • Heeft de wethouder alle vrijwilligers , de ervaringsdeskundige, van de voedselbank gevraagd wat zij ervan vinden? Zij zetten zich geheel belangeloos in om te zorgen dat iedereen een goed gevuld voedselpakket kan afhalen. Zij, deze hardwerkende vrijwilligers van de voedselbank , worden lelijk weggezet door de uitspraken van de wethouder!
  • Zelf samenstellen van het pakket: hoe wil de wethouder dit realiseren met zoveel uitgifte punten? Moet iedereen naar Ulft? Ook mensen die geen eigen vervoer hebben, hulpbehoevend zijn. Koelingen, vriezers, vervoer, vrijwilligers etc . Realiseert de wethouder zich dit?

Het Voedselpakket is een gratis aanvulling (dus extra) op de dagelijkse boodschappen. De Voedselbank is geheel afhankelijk van de producten die hen geleverd worden. Van daaruit worden de pakketten samengesteld.

Mini manna, die trouwens nog niet door de wethouder concreet benaderd is (zie hiervoor hun eigen bericht) , heeft een supermarkt waar mensen goedkoper boodschappen kunnen doen. Niet gratis zoals bij de voedselbank. Een heel ander uitgangspunt dus, maar een prima betaalbare aanvulling naast het voedselpakket.

Leidende principes? Kijk dan ook eens naar dat akelige getal van 110%, een boel mensen die daar net boven zitten vallen steeds buiten de boot. Hier zit de grootste en meest schrijnende groep mensen ( stille armoede) , met of zonder kinderen die elke maand moeten worstelen om rond te komen. Verruim dit en je zult zien dat dan die mensen /gezinnen tevoorschijn komen die nu onbekend zijn en het zo verschrikkelijk moeilijk hebben. Dan voldoe je aan de leidende principes dat iedereen mee kan doen!

De voedselbank kijkt zelf landelijk ook al naar hoe het wellicht op een andere manier kan. Groningen, Woerden, Arnhem, Old Ambt, Loon op zand, Hoekse Waard…Laat de expertise en uitwerking aan hen over. Laat de voedselbank zelf overleggen met de mini manna wat wel en niet te realiseren is.

Speel beide partijen niet tegen elkaar uit, dit levert alleen maar verliezers op.

Soms moet je als wethouder even afstand nemen en uitgaan van vertrouwen….misschien ook een leidend principe!

Dus nogmaals: laat de voedselbank samen met de mini manna overleggen dan zijn wij er van overtuigd dat wat dat haalbaar is gerealiseerd kan worden.

Fractie PvdA Oude IJsselstreek.
Sylvia van Londen-Schreuder, Willie Oort

Aftrap Orange the World met documentaire ‘Belaagd”

Aftrap 'Stop geweld tegen vrouwen, Orange the World!'  De Rooie Vrouwen Oude IJsselstreek hebben - samen met de gemeente Oude IJsselstreek en Veilig Thuis - een avond georganiseerd waarbij de documentaire ‘Belaagd’ werd vertoond. Verhalen van vrouwen over hun...

Stop geweld tegen vrouwen

Oude IJsselstreek doet mee aan Orange the World Oude IJsselstreek is medestander in de strijd tegen geweld tegen vrouwen en sluit zich aan bij de internationale campagne Orange the World. Om aandacht te vragen voor het wereldwijde probleem van geweld tegen vrouwen...

Petitie: een prijsplafond op energie

Petitie: prijsplafond op energie. Niemand in de kou!De boodschappen worden duurder en de energierekening stijgt in rap tempo. Miljoenen Nederlanders dreigen in grote financiële problemen te komen. Op zo’n moment verwacht je een kabinet dat daadkracht toont. Een...

Truckrun Achterhoek bezorgt kinderen en volwassenen een onvergetelijke dag!

Truckrun Achterhoek bezorgt kinderen en volwassenen een onvergetelijke dag!Zaterdag 3 september a.s. gaat de tweede editie van de Truckrun Achterhoek van start! Met 100 vrachtwagens wordt er een tocht gemaakt door de gemeentes Oude IJsselstreek, Montferland en...

Aanvraag energietoeslag

Aanvraag energietoeslagDe prijzen voor gas en stroom zijn enorm gestegen.De overheid wil huishoudens met een laag inkomen helpen met de stijgende energierekening. Huishoudens die in aanmerking komen, kunnen hiervoor een energietoeslag aan vragen bij hun gemeente. Denk...

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Gemeenteraadsverkiezingen 2022Op 14, 15 en 16 maart j.l. konden Nederlanders hun stem uitbrengen bij de gemeenteraadsverkiezingen.  Inwoners van Oude IJsselstreek hebben een nieuwe gemeenteraad gekozen, bestaande uit 25 raadsleden. 1783 inwoners hebben op de Partij...

Moties schenking en samenwonen participatiewet

Aangenomen moties participatiewetOp initiatief van Rooie Vrouw Sylvia van Londen zijn er gisteravond tijdens de raadsvergadering een tweetal moties ingebracht mbt de verordening Sociaal Domein. Ingediend door PvdA, Lokaal  Belang, CDA, D66, Pro! en gesteund door de...

Gratis zelftesten minima

Verzoek aan college om zelftesten gratis beschikbaar te stellen voor minima.Ulft, 28-12-2021 Geachte college van B&W Oude IJsselstreek, Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan , adviseert de Rijksoverheid burgers zoveel mogelijk...

Menstruatie-armoede

Menstruatie-armoede: ook in Oude IJsselstreekDe Rooie Vrouwen Oude IJsselstreek hebben een brief gestuurd naar alle scholen binnen de gemeente Oude IJsselstreek om aandacht te vragen voor menstruatie-armoede en dit bespreekbaar te maken op de...

Week tegen kindermishandeling

Ieder kind dat slachtoffer is van geweld, is er één te veel.De Rooie Vrouwen Oude IJsselstreek vragen uw aandacht voor de week tegen kindermishandeling. Deze is van 15 t/m 21 november.Kindermishandeling is een complex en hardnekkig probleem.Kinderen moeten beschermd...