Rooie Vrouwen starten een doneeractie mondkapjes

De Rooie Vrouwen Oude IJsselstreek hebben dinsdag 2 november j.l. de Mini Manna 2500 mondkapjes aangeboden.

Met dit initiatief willen ze ervoor zorgen dat in het bijzonder mensen met een laag inkomen gratis over een mondkapje kunnen beschikken.

Gezien de ernstige situatie rond de verspreiding van het coronavirus is het belangrijk zoveel mogelijk besmettingen te voorkomen.

In een eerdere brief aan het college van Burgemeester en Wethouders hebben de Rooie Vrouwen aangegeven erg blij te zijn met het voornemen van het College om katoenen mondkapjes bij alle inwoners van Oude IJsselstreek te laten bezorgen. Maar deze mondkapjes kunnen pas eind november geleverd worden. En dat is te laat.

 

De Rooie Vrouwen hebben het college voorgesteld om in afwachting van de katoenen mondkapjes, bij alle winkels en openbare gelegenheden gratis mondkapjes te verstrekken.

Omdat er nog geen reactie van het college is vernomen, starten de Rooie Vrouwen zelf een doneeractie.

Bij meerdere organisaties zal gevraagd worden om een bijdrage.  Een eerste actie heeft al geresulteerd in een bijdrage van Supermarkt Jumbo-Ulft. De supermarkt heeft 200 mondkapjes gedoneerd. Door sponsoring binnen de eigen PvdA-afdeling konden de eerste 2500 mondkapjes aangeschaft worden, deze zijn inmiddels overhandigd aan de Mini Manna in Ulft.

De Rooie Vrouwen willen hierbij ondernemers, particulieren en instellingen oproepen een bijdrage te doneren.

Geld inzamelen | Doneeractie.nl
Rooi Vrouwen mondkapjes actie
Rooi Vrouwen mondkapjes actie