Viering 100 jaar vrouwenkiesrecht

De Rooie Vrouwen Achterhoek hebben het feit gevierd dat 100 jaar geleden het actief kiesrecht voor vrouwen werd ingevoerd. We hebben stil gestaan bij de strijd die vele vrouwen hebben geleverd om te zorgen dat vrouwen hun onmisbare inbreng in onze samenleving konden realiseren. Er is in de afgelopen decennia veel tot stand gebracht, maar we zijn er nog niet, we gaan door.

We willen daarom aandacht vragen voor het geweld tegen vrouwen, wereldwijd, maar ook in Nederland. Dat doen we door de campagne Orange the World te steunen. Een internationale campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen met fysiek of seksueel geweld te maken in haar leven. In Nederland krijgt 45% van de vrouwen en meisjes met geweld te maken, veelal in de relationele sfeer.

Tussen 25 november en 10 dececember zijn de ’16 Days of Action against Violence’. Op 25 november a.s., de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, worden evenementen georganiseerd die in het teken staan van de kleur oranje. Oranje staat voor een de opkomende zon, een nieuwe dag, het aanbreken van een hoopvolle toekomst zonder geweld tegen vrouwen en meisjes. Wij staan hier bij stil, wij praten hier over en brengen het onder de aandacht. Samen sta je sterk en ben je zeker niet alleen!